Aria: Management financiar și contabilitate
Servicii de consultanță
Diagnoză financiară și evaluarea indicatorilor financiari
Pregatirea dosarului pentru atragere de fonduri: credite, împrumuturi, granturi
Business planning pe termen scurt, mediu, lung (varianta optimistă vs pesimistă)
Studii
de fezabilitate
Setarea și dezvoltarea proceselor și procedurilor financiare
Analiza fluxurilor financiare și a cash-flow-ului
Analiza și gestiunea creanțelor și a datoriilor. Instrumente manageriale de control
Solicită
o consultație
Servicii de training, mentorat și coaching
Management financiar și puncte de control
Coeficieții de performanță și interpretarea lor
Coeficienții de evaluare a riscului și interpretarea lor
Elaborarea business planului în dependență de sector și ariile de activitate
Oportunități de finanțare a afacerii
Cum pregătim compania de Due Diligence cu scopul de a atrage noi parteneri sau noi finanțatori
Relațiile cu banca și înțelegerea costurilor serviciilor bancare
Solicită
o consultație
Aria: Managementul resurselor umane (HR) și dezvoltarea organizațională
Servicii de consultanță
Identificarea și elaborarea Strategiei Corporative /Funcționale și de Business
Definirea Profilului de post și elaborarea fișei de post
Elaborarea Standardelor de etică și conduită
Auditul și Optimizarea proceselor și a structurii organizaționale
Identificarea indicatorilor de performanță la nivel de companie și pentru fiecare poziție (KPI) și de motivare (KEI, inclusiv contract de option)
Definirea modului de evaluare anuală și intermediară (Appraisal Form)
Politica de motivare și dezvoltare, management resurse umane
Evaluarea cazurilor de conflict și identificarea soluțiilor prin mediere
Solicită
o consultație
Servicii de training, mentorat și coaching
Ghid de elaborarea a strategiei corporative, funcționale, de business
Balance Scored Card (BSC)
Dezvoltarea abilităților manageriale, 7 obiceiuri urmate de oamenii cu eficiență înaltă (Covey)
Managementul Resurselor Umane
Comunicarea asertivă
Conflict Management
Project Management
Time Management
Inside out leadership
Abilităţi antreprenoriale de afaceri
Evaluarea personalului și balanța între KPI vs KEI
Gândire structurală / Design thinking
Abilități de prezentare și discurs public
Abilități de negociere 4PROFILES
Solicită
o consultație
Aria: Marketing și promovare
Servicii de consultanță
Elaborarea strategiei de marketing și PR (poziționarea online și offline)
Elaborarea strategiei și a planului de comunicare (Social Media Marketing)
Crearea prezentărilor de oportunitate pentru identificarea de noi parteneri (pitch prezentare)
Elaborarea strategiei de marketing și vânzări
Crearea, organizarea şi conducerea campaniilor de marketing
Dezvoltarea produselor şi a ofertelor (propuneri unice de valoare)
Elaborarea şi coordonarea cercetărilor şi a analizelor de piaţă
Elaborarea strategiei de poziționare social responsabilă a unui business
Elaborarea bugetului de marketing
Mentenanța rețelelor de socializare / crearea profiluri Social Media
Identitate Vizuală (banere pentru social media, anunțuri pe social media)
Grafică computerizată
Web Design
Email marketing (ofertă comercială, ofertă de colaborare)
Branding & Logo
Elaborare pitch prezentări cu scop de a atrage noi clienți/parteneri/finanțatori
Solicită
o consultație
Servicii de training, mentorat și coaching
Business model Canvas – de la idee la cifrele cheie
Identificarea ideii de afaceri în baza tendințelor internaționale și innovative: responsabilitatea socială, eficiența energetică, standard de mediu etc.
Cum să scrii oferte comerciale profesioniste pentru potențialii parteneri
Telemarketing. Tehnica stabilirii întilnirilor la telefon
Neuromarketing și importanța lui în decizia de cumpărare
Promovarea on-line și cunoașterea utilizării instrumentelor de promovare
Managementul relaţiilor cu clienţii. Dezvoltarea produselor şi a ofertelor în baza celor 4 caracteristici
Planificarea, organizarea şi conducerea procesului de vânzare
Competenţe şi cunoştinţe avansate de vânzare
Competenţe şi cunoştinţe de marketing: strategic și operațional
Tehnici eficiente în vinzări
Tehnici de negocieri
Solicită
o consultație
Aria: Asistență legală în afaceri
Servicii de consultanță
Consultanța privind pașii care trebuie urmați și documentele necesare în vederea constituirii companiei
Consultanța și recomandări privind tipul entității potrivite ideii/planului de afaceri
Redactarea Actului Constitutiv și a celorlalte documente necesare pentru înregistrare
Consultanța privind înregistrarea întreprinderilor sociale: SRL sau ONG prin inserție
Asistența în pregătirea documentației pentru angajați: contracte de muncă, fișa postului, acte adiționale, documentația privind încetarea raporturilor de muncă etc.
Opinii legale specializate pe subiecte (cu indicații procedurale și soluții practice)
Asistența în pregătirea documentației interne specifice pentru angajatori: regulamente interne obligatorii, procedurile necesare pentru evaluare angajatilor, organigrama etc.
Studii și analize privind cadrul legal
Identificarea problemelor din cadrul companiei tale legate de impactul prevederilor GDPR
Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (candidați)
Acord cu privire la procesarea datelor cu caracter personal pentru care nu există temei legal (angajați)
Elaborarea anexei la contractul individual de muncă referitoare la procesarea datelor cu caracter personal ale angajaților
Solicită
o consultație
Servicii de training, mentorat și coaching
Formele organizatorico-juridice de fondare a întreprinderii
Competenţe şi cunoştinţe privind datele cu caracter personal
Dezvoltarea competenţelor şi cunoştinţelor privind guvernarea corporativă
Formalizarea juridică a antreprenoriatului social
Formalizarea juridică a antreprenoriatului social
Solicită
o consultație